Ochrona i usługi detektywistyczne

Ochrona

Wszystkie działania związane z ochroną stacjonarną polegają na działaniu pracowników ochrony oraz na życzenie Zleceniodawcy grup interwencyjnych. Wszystkie czynności wykonywane są przez systemy łączności oraz system Active Guard. Ochrona wewnętrzna jak i zewnętrzna jest opracowywana w oparciu o plany i procedury potrzebne do prawidłowej ochrony mienia. Każde przygotowanie dostosowane jest do indywidualnego klienta oraz do potencjalnego zagrożenia jakie może wystąpić na terenie prawnie chronionym. Pracownicy ochrony podczas wykonywania czynności służbowych mają za zadanie czuwać na bezpieczeństwem mienia jak i osób znajdujących się w obiekcie. Mają za zadanie zapobiegać przestępstwom, włamaniom, zniszczeniom, kradzieżom. Wszyscy pracownicy wykonujący zadania ochrony posiadają predyspozycje psychofizyczne oraz kwalifikacje zawodowe. Dbamy o to, aby wszyscy pracownicy reprezentujący naszą firmę byli jednolicie umundurowani, wyposażeni w środki łączności wewnętrzne i zewnętrzne oraz środki przymusu bezpośredniego jeśli są wymagane na obiekcie.

Usługa ochrony osobistej VIP jest skierowana do klientów, którzy ze względu na specyfikę swojej działalności lub sytuację życiową narażeni są na różne zagrożenia.
Gwarantujemy ochronę zarówno osobom fizycznym jak i osobom publicznym oraz zapewniamy im pełną nietykalność.
Podczas wykonywania zlecenia przez naszych wykwalifikowanych i uzbrojonych pracowników, którzy swoje doświadczenie zdobyli w formacjach mundurowych i jednostkach specjalnych, zapewniamy komfort, bezpieczeństwo i całkowitą dyskrecję. Każdy pracownik posiada kwalifikację, co umożliwia mu posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Nasi pracownicy wyróżniają się: sprawnością fizyczną, umiejętnością działania w sytuacjach stresowych jak i kulturą osobistą. Przed rozpoczęciem ochrony przeprowadzona jest rozmowa z Klientem, aby zebrać informacje, które są niezbędne dla prawidłowej ochrony i ewentualnego opracowania dalszych działań mających na celu prawidłowe wykonywanie powierzonego zadania. Działamy dyskretnie przez co Klient nie zwraca uwagi na stałą obecność pracownika ochrony.

W celu zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów, świadczymy usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych, inkaso i przesyłek wartościowych.
Każdy pracownik przy wykonywaniu usługi posiada kwalifikacje, nowoczesną broń palną, hełmy i kamizelki kuloodporne, środki łączności oraz atestowane torby do przewożenia wartości pieniężnych, inkaso czy przesyłek wartościowych. Przy wykonywaniu usługi gwarantujemy stały skład załogi, trasa konwoju jest zmieniana i dodatkowo wcześniej opracowywana, a o jej przebiegu decyduje dowódca konwoju.

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska. Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów zapewnia profesjonalną ochronę koncertów, zawodów, konferencji, targów, wystaw i innych imprez również okolicznościowych. Zadania ochrony imprez masowych jak i okolicznościowych powierzamy pracownikom z przeszkoleniem, służbie porządkowej i służbie informacyjnej. Dodatkowo wszyscy pracownicy są oznakowani zgodnie z Ustawą o imprezach masowych  i posiadają nowoczesne zaplecze techniczne do komunikacji podczas imprezy. Przed zorganizowaniem imprezy wykonujemy wraz z Klientem plan ochrony, a inspektor ds. BHP i Ochrony ppoż dokonuje oględzin obiektu. Podczas wykonywania zlecenia współpracujemy ze służbami: Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.

Firma zajmuje się projektowaniem i montażem systemów alarmowych na Państwa obiekcie, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.
Przy doborze elementów systemu alarmowego uwzględniamy specyfikę obiektu, wartość chronionego mienia, położenie obiektu jak i panujące zagrożenia.

Instalowanie systemów znajduję najczęściej zastosowanie w:
- domach
- mieszkaniach
- sklepach
- bankach
- zakładach przemysłowych
- budynkach biurowych

Dodatkowo zajmujemy się na obiektach wykonywaniem instalacji systemu:
- kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
- telewizji przemysłowej (CCTV)
- sygnalizacji pożaru
- kontroli obchodów pracowników ochrony
- łatwego w użyciu urządzenia do wywoływania "cichego" sygnału, który uruchamia system alarmu napadowego- grupy interwencyjne.

Przy montażu urządzeń stosujemy wyłącznie wysokiej klasy sprzęt renomowanych firm. Posiadamy własny dział techniczny i wyspecjalizowanych pracowników technicznych. Zapewniamy profesjonalną i szybką obsługę technicznych systemów zabezpieczeń w zakresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym oraz szybki czas montażu systemów alarmowych. Oferujemy także okresowe przeglądy, które są ustalane z klientem dla prawidłowej ochrony powierzonego mienia.

W ramach usługi proponujemy  uzbrojone Patrole Interwencyjne. Do zakresu działania Grup Interwencyjnych należy natychmiastowa interwencja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności:

  • Bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób.
  • Kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku.
  • Prób zdezorganizowania funkcjonowania, chronionych obiektów.
  • Innych zadań zleconych.

Patrole Interwencyjne pełnią służbę całodobowo przez cały rok, a  pracownicy grup są jednolicie umundurowani, uzbrojeni w broń palną i środki przymusu bezpośredniego, tj. pałki obronne i kajdanki. Samochody interwencyjne są oznakowane  oraz posiadają sygnalizację świetlną. 

Usługi detektywistyczne

Proponujemy obserwacje zarówno osób jak i mienia. Obserwacja to metoda zbierania informacji i ich dokumentowania, jest to między innymi dokumentacja fotograficzna i autowizualna, która jest niezbędna klientowi np. do sprawy rozwodowej. Po zakończeniu zlecenia  przekazujemy sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych czynności detektywistycznych.

Obserwacje prowadzimy według życzenia klienta, mogą to być zarówno wskazane godziny lub wskazane dni w jakich należy dokonać czynności obserwacyjnych. Sprawy bardziej skomplikowane wymagające dłuższego czasu pracy są indywidualnie ustalane z klientem.

W przypadku zaginięć osób najistotniejszy jest czas od momentu zaginięcia osoby do podjęcia czynności poszukiwawczych. Jako firma detektywistyczna współpracujemy z służbami porządkowymi i służbami bezpieczeństwa w celu jak najszybszego ustalenia faktów oraz wymiany informacji pozwalającej w znalezieniu zaginionej osoby. Poszukiwania prowadzimy na terenie całej Polski.

Są to osoby które z jakiś powodów osobistych lub chorób psychicznych ukrywają się. Są to osoby zadłużone poszukiwane przez wierzycieli, matki poszukujące ojców, którzy nie płacą alimentów oraz inne, które z własnych powodów się ukrywają i nie chcą utrzymywać kontaktu z rodziną. Po znalezieniu osoby która z własnej woli ukrywa się przekazujemy na życzenie klienta co chce przekazać tej osobie (słownie lub pisemnie). W przypadku osób ukrywających się np. z powodu zadłużeń współpracujemy z komornikiem który może dokonać czynności zajęcia majątku zgodnie z prawem.

Potrafimy odnaleźć majątek dłużników czy majątek który został skradziony, lub nielegalnie przejęty.  Prowadzimy wywiad gospodarczy w celu ustalenia faktów posiadania majątku trwałego oraz ruchomości, ustalamy również czy dłużnik wyzbył się posiadanego majątku, aby uniknąć windykacji lub spłacenia długów. Współpracujemy z komornikiem wyznaczonym przez klienta co pozwala szybciej odzyskać majątek.

Ustalamy dla Państwa w całej Polsce miejsce pobytu osoby, która nie posiada meldunku i zmienia miejsca zamieszkania.

Usługa dotyczy osób które mają stały lub czasowy meldunek w Polsce. Usługa jest wykonywania maksymalnie do 5 dni roboczych.

Detektyw dla Państwa ustali miejsce pracy wskazanej osoby, czas pracy. Usługa jest wykonane maksymalnie do 7 dni roboczych.

Detektyw rzetelnie  dokumentuje materiały niezbędne do przedstawienia w sądzie zdrady małżeńskiej. Jest to pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności, zdjęcia oraz materiał video (jeśli taki uda się zdobyć). Ponadto Klient może powołać detektywa jako świadka na rozprawie.

Koszty oraz czas wykonania usługi jest uzależniony od specyfiki zawodu obserwowanej osoby oraz miejsca jej pobytu. Koszty są ustalane indywidualnie z każdym klientem.

Dowody do rozwodu przedstawione przez firmę detektywistyczną stanowią pełnowartościowy materiał procesowy.

Jeśli klient ma podejrzenia, że jest podsłuchiwany przez np. małżonka, partnera biznesowego, pracownika, należy sprawdzić specjalistycznym sprzętem pomieszczenia w których przebywa, aby nie dochodziło do podsłuchiwania prywatnych rozmów lub wypłynięcia informacji niezbędnych do pracy firmy. Dodatkowo wykonujemy wykrywanie gps-ów w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych.

Proponujemy pomoc w ustaleniu ojcostwa oraz ustalenie pokrewieństwa w szczególności gdy osoba zaginęła i odnalazła się po wielu latach, a prosta wizualna identyfikacja jest trudna lub niemożliwa.

Po pobraniu lub odnalezieniu materiału genetycznego przekazujemy go klientowi w zapakowanej kopercie (zgodnie z wytycznymi laboratorium). Jeśli klient życzy sobie, abyśmy dostarczyli materiał do laboratorium robimy to maksymalnie do 2 dni roboczych i wynik przekazujemy osobiście lub mailowo.

Wywiad gospodarczy prowadzimy jawnie zgodnie z literą prawa. W szczególności zwracamy uwagę na:

  • konkurencyjne firmy
  • wejście na rynek nowej konkurencji
  • przekazujemy informacje o nowych posunięciach na rynku np. sprzedaży akcji
  • pomoc w uzyskiwaniu informacji o nowych innowacjach konkurencji

Pomagamy w zbieraniu wszelkich materiałów, świadków, dowodów w sprawach karnych lub karno-skarbowych dla osób podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego. Współpracujemy ze służbami porządkowymi prowadzącymi sprawy karne (policja, prokurator). Są to zazwyczaj sprawy przeciwko zdrowiu i życiu, oskarżenia o wyłudzenia, wypadki samochodowe, mobbing, dyskryminację w miejscu pracy i wiele innych.

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Sprawdź cennik naszych usług